Biografia

Bibliografia

Ivan Gerardi, originario di Lecce, vive attualmente in Repubblica Ceca. Consegue il diploma presso il Liceo artistico di Lecce e la laurea in architettura a Bari. Da sempre ha manifestato grande sensibilità per la valenza estetica della realtà che lo circonda, sforzandosi di indagarne i significati più profondi.
Le tele proposte rappresentano luoghi del Salento, ma anche della repubblica Ceca, tentano di cogliere gli aspetti peculiari ed emozionali del territorio natale e di quello di adozione.
Il processo creativo parte dagli scatti fotografici, una panoramica o una vista di dettaglio assumono la stessa valenza, in quanto sono rapportate alla scala del sentimento e del significato personale cui sono legate. Subentra il linguaggio artistico, oscillante tra lineare e pittorico: in alcuni dipinti le linee - condotte grazie all'originale tecnica sviluppata - delineano i contorni delle forme e si ripetono all'interno delle stesse, divenendone la trama costitutiva.
Il linguaggio artistico diventa esso stesso nuovo contenuto delle dettagliate rappresentazioni, diventando generatore di forme, luci e colori.
Il rappresentare pittoricamente gli spazi naturali ed i manufatti dell'uomo, che stimolano ed eccitano la coscienza e la conoscenza, esprime l'interrogarsi sul ruolo e sul rapporto di ciascuno di noi con la realtà, inoltre, con la storia e le ragioni che ne hanno imposto il corso e stabilito le forme.

Ivan Gerardi původem z Lecce, v současné době žije v České republice. Vystudoval umělecké gymnázium v Lecce a následně fakultu architektury v Bari. Gerardi je velmi vnímavý vůči estetickým hodnotám světa, jež ho bezprostředně obklopuje, a svou tvorbou se snaží pochopit jejich hlubší smysl. Plátna zobrazují zákoutí italského Salenta, ale také výjevy z České republiky a zachycují osobité a emocionální aspekty rodného kraje i adoptivního domova.
Pro Gerardiho začíná kreativní proces zmáčknutím spouště fotoaparátu. Je jedno, zda se jedná o panoramatický snímek nebo detailní záběr. Hodnota fotografie tkví v jejím sentimentálním a osobním významu. Na to navazuje umělecký jazyk pohybující se na pomezí lineárnosti a malířskosti. Linie, které maluje vlastní technikou, načrtávají na některých obrazech obrysy forem a opakují se uvnitř sebe samých, aby pak vytvořily základní děj. Umělecký jazyk se stává nositelem obsahu detailních zobrazení, tvaru, světla i barev.
Malebné zobrazování přírody i výsledků lidské činnosti, jež podněcují vědomí a vědění, vyjadřuje Gerardiho touhu po pochopení našeho vztahu ke skutečnosti, historii a důvodům, které ovlivnily vývoj a určily formu.